Społeczna odpowiedzialność

  • Przedsiębiorstwa i pracownicy

Firma zawsze trzymała się koncepcji zorientowanej na ludzi, chroniła prawa i interesy pracowników przedsiębiorstw, zapewniała bezpłatne zakwaterowanie i słowiki dla pracowników linii produkcyjnych, zakładała skrzynkę z sugestiami pracowniczymi, wsłuchiwała się w głos pracowników i dążyła do stworzenia platformy dla wspólnego rozwoju przedsiębiorstw i pracowników.

  • Przedsiębiorstwa (dostawcy i klienci)

W zakresie dostawców i klientów w raportowanym okresie utrzymała się wieloletnia przyjazna współpraca z firmą.Kierując się koncepcją uczciwości i wiarygodności, firma dąży do rozwoju wraz z dostawcami i klientami, a współpraca została jeszcze bardziej zacieśniona.

  • Przedsiębiorstwo i społeczeństwo

Jako nienotowana spółka publiczna, firma przywiązuje dużą wagę do swojej odpowiedzialności społecznej jako nienotowana spółka publiczna, jednocześnie dążąc do korzyści ekonomicznych dla akcjonariuszy.W celu głębokiego wdrożenia krajowej strategii i ducha rozwoju walki z ubóstwem, firma podjęła aktywne wysiłki, aby odgrywać rolę nienotowanych na giełdzie spółek publicznych w służbie krajowej strategii walki z ubóstwem.W okresie sprawozdawczym firma wdrożyła na różne sposoby ukierunkowane planowanie łagodzenia ubóstwa, aw ostatnich latach przekazała dziesiątki tysięcy juanów na wsparcie budowy ubogich obszarów.