Społeczna odpowiedzialność

  • Przedsiębiorstwa i pracownicy

Firma od zawsze kieruje się koncepcją zorientowania na ludzi, chroni prawa i interesy pracowników przedsiębiorstwa, zapewniając bezpłatne noclegi i słowiki dla pracowników linii produkcyjnej, zakładając skrzynkę z sugestiami pracowników, słuchając głosu pracowników i dążąc do stworzenia platformy dla wspólnego rozwoju przedsiębiorstw i pracowników.

  • Przedsiębiorstwa - dostawcy i odbiorcy

W zakresie dostawców i odbiorców w okresie sprawozdawczym utrzymała się wieloletnia przyjazna współpraca z firmą. Kierując się ideą uczciwości i wiarygodności, firma dąży do rozwoju z dostawcami i klientami, a współpraca została jeszcze bardziej wzmocniona.

  • Przedsiębiorstwo i społeczeństwo

Jako nienotowana spółka publiczna, firma przywiązuje dużą wagę do swojej społecznej odpowiedzialności jako nienotowana spółka publiczna, jednocześnie dążąc do korzyści ekonomicznych dla akcjonariuszy. Aby głęboko wdrożyć krajową strategię i ducha rozwoju walki z ubóstwem, firma podjęła aktywne starania, aby odgrywać rolę nienotowanych spółek publicznych w realizacji krajowej strategii walki z ubóstwem. W okresie sprawozdawczym firma wdrożyła na różne sposoby ukierunkowane planowanie walki z ubóstwem, aw ostatnich latach przekazała dziesiątki tysięcy juanów na wsparcie budowy biednych obszarów.