Agaroza

  • Agarose

    Agaroza

    Agaroza jest liniowym polimerem, którego podstawową strukturą jest długi łańcuch naprzemiennie 1, 3-połączonej β-D-galaktozy i 1,4-połączonej 3,6-anhydro-α-L-galaktozy. Agaroza na ogół rozpuszcza się w wodzie po podgrzaniu do temperatury powyżej 90 ℃ i tworzy dobry półstały żel, gdy temperatura spada do 35-40 ℃, co jest główną cechą i podstawą jej wielu zastosowań. Właściwości żelu agarozowego są zwykle wyrażane jako wytrzymałość żelu. Im większa wytrzymałość, tym lepsze działanie żelu. Czysta agaroza jest często ...