Agaroza

  • Agarose

    Agaroza

    Agaroza jest liniowym polimerem, którego podstawową strukturą jest długi łańcuch naprzemiennych 1,3-połączonych β-D-galaktozy i 1,4-połączonych 3,6-anhydro-α-L-galaktozy.Agaroza generalnie rozpuszcza się w wodzie po podgrzaniu do temperatury powyżej 90 ℃ i tworzy dobry półstały żel, gdy temperatura spada do 35-40 ℃, co jest główną cechą i podstawą jej wielu zastosowań.Właściwości żelu agarozowego są zwykle wyrażane w kategoriach siły żelu.Im wyższa wytrzymałość, tym lepsze działanie żelu.Czysta agaroza jest często...